Page 21 - Juvan palveluhakemisto 2024-2025
P. 21

Juvan yrityspalveluhakemisto


      RL-Palvelut Oy       Konetyö M.Halonen     Farmila Oy:n
      Sammonkatu 22       Pieksämäentie 474, 51900 JUVA huoneistomajoitus     A
      50130 Mikkeli       050 438 2634        Pohjoiskyläntie 38 A 2
      044 036 6533        Traktorityöt, energiapuun korjuu 51850 Vuorenmaa     B
      [email protected]  Koneurakointi Ylönen Ky  045 860 0786
      www.rl-palvelut.fi                  [email protected]    C
      Lokatyö- ja vaihtolavapalvelut yrityksille  Jyrinahontie 503, 51900 JUVA Huhtisen Lomamökit
      ja yksityisille Juvan alueella. Toteutamme  0500 187 576, Jari Ylönen
      lisäksi yritysten kokonaisvaltaiset jäte- [email protected] Sulkavantie 404, 51900 JUVA D
      huollon- ja puhtaudenpalvelut vastuulli- Metsä- ja kaivinkoneurakointi 050 536 4462
      sesti ja joustavasti. Meiltä myös tapahtu- Tuomo Ahonen Tmi Lomamökkien vuokraus  E
      mien vuokra-wc:t ja jätehuoltopalvelut. Koikkalantie 2474 Häyrilän maatilamajoitus
      Lisätietoja kotisivuiltamme ja asiakaspal- 51890 Risulahti Eija ja Ali Ronkanen  F
      velustamme.        045-207 9798        Suurniementie 382
                   [email protected] 51930 PAATELA
      Senior General Advisor   Traktoriurakointi, lumenauraus, tien pien- 040 5242 657 G
      Kaj Pirinen (konsultointi) tareiden hoitotyöt    [email protected]
      Puutarhatie 1, 51900 JUVA               www.hayrila.fi         H
      050 555 3662                     Aamiaismajoitus, (kesällä 20 henkilölle)
      [email protected]         MAINOS- JA     aitta-, mökki- ja huonemajoitusta luomu-
      Maankäyttö- ja rakennuslain asian- MARKKINOINTIPALVELUT tilalla (4-6:lle ympäri vuoden), tilauksesta  I
      tuntijatehtävät kaavoitusasioissa ja         rantasauna; luomumansikkaa
      kaavavalituksissa, maankäytön suunni- Antti Kairesvuo Oy              J
      telmien laadintatehtävien suorituksia,        Janhunen Irja
      rakennuslupien laadintaa ja lupa-asioihin  Riekkotie 6, 51900 JUVA Rahkolantie 79, 51930 PAATELA K
      liittyvien ongelmien tukipalveluja, kunta- 0400 652 949 040 8676 824
      lainsäädäntöön ja hallintolakiin liittyvissä  [email protected] Mökkimajoitus L
      ongelmatilanteissa neuvontaa ja avutusta  www.anttikairesvuo.fi Juva Camping
                   Mainosteippaukset ja mainostoimisto-
      sekä tukipalveluja. Maakuntatason sekä  palvelut   Poikolanniementie 68
      valtakunnantason lainsäädäntö ja hal-         51900 JUVA           M
      linnon ongelmatilanteissa neuvonta ja  Juvan Lehti,  015 451 930
      tukipalveluja.       Kaakon Viestintä Oy    [email protected]    N
                   Piikkiläntie 2-4, 51900 JUVA.
      Summanen Leo        Piikkiläntie 2-4, 51900 JUVA www.juvacamping.com
      Uitonsalmentie 811     05 2100 5500 / Asiakaspalvelu,  Leirintäalue, kesäisin vastaanotto avoinna  O
      51980 LAUTEALA       tilaukset, ilmoitukset   päivittäin 24 h, mökki-, caravan- ja teltta-
      0400 259 089        [email protected] majoitusta, minigolf, kanoottien, veneen  P
      Kaivinkoneurakointia,   www.juvanlehti.fi     ja polkupyörien vuokrausta, rantasauna,
      maansiirtotyöt,      [email protected]   ravintola /terassi a-oikeuksin, kioski Q
      hiekkaa, soraa ja mursketta. Tieliikenteen  Juvan Lehden päätoimittaja: Kaipaisen Lomamökit
      tavarankuljetus      Janne Tiainen 044 783 4244 Esko Kaipainen        R
      Savon Veetee Oy      [email protected] Rasalantie 56, 51890 RISULAHTI
      Heinämäentie 201      Mediamyynti: myynti@    0400 285 772          S
      51900 JUVA         kaakonviestinta.fi     [email protected]
      050 5227 887        Myyntijohtaja Harri Juutinen  Mökkimajoitus
      [email protected]   0440 161 500        Kaislajärven Leirikeskus    T
      Lumityöt: höyrysulatus ja teiden aurauk- Kaakon Viestintä Oy julkaisee kerran viikos- Kaislajärventie 613
      set, maanrakennustyöt ja puutavara- sa ilmestyvää paikallislehti Juvan lehteä 51890 RISULAHTI U
      sahaus                        040 534 3158/Niko, 0400
                                 251 760/Kauko         V
                     MAJOITUSPALVELUT    [email protected]
        MAATALOUDEN                   www.kannashovi.fi       W
        KONEURAKOINTI,     Ahonen Ulla ja Pentti   Mökkimajoitus, juhla- ja pitopalvelu,
                   Papumäentie 120
        TRAKTORITYÖT     51980 LAUTEALA       TYKY-päivät          X
                   0400 651 114        Kannashovi
      A.Lipsanen Tmi       [email protected]   Tegelberg           Y
      Atte Lipsanen       Mökkimajoitus, myös talvikäyttöön Taipaleentie 10, 51900 JUVA
      Kiiskilänniementie 20                 040 534 3158/Niko
      51980 LAUTEALA       Eräportti, Kaskiinseudun  0400 251 760/Kauko       Z
                                 [email protected]
      0500 188 046        Erämiehet         www.kannashovi.fi
      Hitsaus ja rautarakenteet, traktori- ja  Kari Hänninen Pitopalvelu, kokous- ja juhlatilat, mökki- Å
      kaivuriurakointi      0400 624 046        vuokraus ympäri vuoden
                   [email protected]
      Jurvanen Ari        Mökkimajoitus, myös talvikäyttöön             Ä
      Paloksentie 40, 51930 PAATELA
      040 700 3887                                     Ö
      Maatalouden traktorityöt
                                               21
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26